Idrætsbyen 1.jpg

Private

JORTON har altid haft plads til at løse mindre opgaver for sine store kunder, og det kommer de private ejere af enfamiliehuse, lejligheder eller ejendomme til gode. Private kan således trække på de samme meget erfarne håndværkere, som JORTONs lange historie bygger på.

Vi kan tilbyde private at bygge nyt, bygge til, bygge om eller energirenovere boligen indenfor det til enhver tid gældende rammer for håndværkerfradrag. Ejere af mindre eller større ejendomme kan desuden med fordel anvende os til at udføre serviceopgaver.