07_Web_1760x458.jpg

Glideforskalling

Tårne, skorstene, siloer eller bropiller opføres ved hjælp af glideforskalling, hvor betonen fyldes i en forskallingsform, som langsomt hæves og fyldes efterhånden som betonblandingen hærder. Alt efter, hvor stort og højt byggeriet er, kan det tage dage eller uger, hvor skiftende hold af betonarbejdere arbejder kontinuerligt på opgaven.

Traditionel forskalling laves med brædder, men på større arbejder bruges ofte stålforskalling eller vandfaste krydsfinérplader. Ved at anvende rå brædder eller indlægge profiler i forskallingen opnås der en reliefvirkning i betonoverfladen.