Projects Department: Odense

Kvægtorvet i Slagelse, 324 DGNB-certificerede boliger, nybyg

Sagen omfatter opførelse af fire boligkarrer bestående af en bladning af ungdomsboliger og familieboliger fordelt på 9 bygninger på den tidligere slagterigrund ved Kvægtorvsvej. Byggeriet har et samlet bruttoetage-areal på ca. 15.500 m2 fordelt på 324 boliger. Med kun en halv times transport fra Odense

Orifarm – Ny administrationsbygning og kantine

Opførelse af en ny kantine- og administrationsbygning for Orifarm Property A/S. Den nye bygning opføres i forlængelse af eksisterende administrationsbygning på eksisterende matrikel. Den nye kantine- og administrationsbygning er på samlet 6.800 m2 fordelt på 1.335 m2 kantinebygning med storkøkken, indskudt dæk (475 m2) teknikrum

Boligforeningen Kristiansdal af. 5, Parkvej, Renovering

Boligforeningen Kristiansdals afdeling 5, Parkvej/Odensevej består af seks rækkehuse fra 1998 (undtaget renovering) samt 72 boliger, som er opført i 1958. I alt 78 boliger. Renoveringen omfatter de 72 boliger, der efter renoveringen vil forblive 72 boliger. Et eksisterende vaskeri skal ombygges/renoveres til et fælleslokale,

Chr. Kiilsgaards Vej afd. 7, Renovering

Byggesagen omhandler Boligselskabet Langelands afdeling 7, Chr. Kiilsgaards Vej med totalrenovering af 29 stk. huse. Husene er opført som tæt lav fritliggende bebyggelse i 1972. Efter renoveringen vil den nye bebyggelse fremstå med 15 tilgængelighedsboliger og 14 renoverede boliger. Projektet indeholder bl.a. nedlæggelse af krybekælder/etablering

Det ny H.C. Andersens Hus

Da Odense Kommune lukkede Thomas B. Thriges Gade i 2014, blev det startskuddet til en forvandling af området. Samtidig opstod muligheden for at samle formidlingen af H.C. Andersens fantasi, liv og eventyr i ét nyt, stort museum. Med byggeriet af Det ny H.C. Andersens Hus

Sanddalsparken Afd. 13, Svendborg – renovering

Otte almennyttige boligblokke blev renoveret for SAB i Svendborg. Renoveringen vedrørte bl.a. tagudskiftning, udskiftning af vinduer, yderdøre, sålbænke, vinduesoverliggere, renovering af altangange, ombygning/sammenlægning af boliger, ventilation, kloakrenovering, diverse miljøsanering mm. Blok 7 blev ombygget til tilgængelighedsboliger samt udskiftning af altangange, elevator, vinduer/døre og tag (18

Kragsbjergløkke – 86 ungdomsboliger

BESKRIVELSE AF BYGGESAGEN Projektet omfattede renovering og ombygning af tre-etagers ungdomsboliger for Boligselskabet CIVICA. Bygningen er i tre-etager, som er renoveret og ombygget fra det eksisterende plejecenter med 52 værelser uden eget køkken til 86 ungdomsboliger i syv forskellige størrelser, varierende fra 23–33 m2 med

Retspsykiatrisk afsnit P2 – Ombygning

På baggrund af Region Syddanmarks psykiatriplan “Fremtidens Psykiatri” fra 2007 blev Psykiatrisk Afdeling, Middelfart udvidet og rummer i dag i alt 104 sengepladser med 34 pladser til voksen almenpsykiatri og 70 pladser til retspsykiatrien. Det almenpsykiatriske afsnit P2 konverteres til nyt retspsykiatrisk afsnit P2. Afsnit

Korsløkken afd. 35.1 – Renovering og ombygning

Byggeriet omhandler: Afdeling 35 er beliggende i boligområdet Korsløkken i den sydøstlige del af Odense. Afdelingen som er på Ghettolisten består af 1 hus, hus 35.1, hvor nærværende byggesag ligeledes omhandler hus 35.1. Hus 35.1 bestod inden renoveringen af 154 lejligheder fordelt på 14 opgange

IKEA Odense

Projektet omhandler etablering af nyt lagerrum i IKEA parkeringsarealer i stueetagen under IKEA Odenses salgsarealer, der er placeret på 1. og 2. sal. Ydervægge består af Parocelementer, indvendige vægge af porebeton og gipsvægge. Port og rampeanlæg til læsning af store og små lastbiler. Godselevatorer blev