Projects Department: Kolding

Lindehaven, Kolding – Boligrenovering

60 år gamle etageboliger i Kolding skal totalrenoveres. Sagen omhandler 48 almene etageboliger, der skal opdateres til moderne standarder. Der er derfor fokus på facader, indeklima og tag. Samtidig skal vinduer og altaner også udskiftes. Indvendigt vil badeværelser blive renoveret som plejevenlige badeværelser og køkkener

Station Hatting – Energinet

Den ældre 150 kV-station i Hatting, skal reinvesteres og bygges ud for Energinet. Det gamle udtjente højspændingsanlæg og automation trænger til udskiftning af udtjente komponenter og levetidsforlængelse af relevante komponenter. Projektet omhandler hovedsagelig fundamentsentreprisen, samt tilhørende byggeplads, nedbrydning, jord og kloak arbejde. Stationens eksisterende køreveje

Billund Bad – renovering af eksisterende svømmehal

Renoveringen af den næsten 40 år gamle svømmehal på Åstvej i Billund blev en omfattende indsats, der ikke blot bevarede, men forbedrede faciliteterne betragteligt. De eksisterende bygninger, vandbehandlingsanlægget og ventilationsanlægget blev omhyggeligt vedligeholdt som en kerne del af projektet. Cafeteriet blev udvidet med en tilføjelse

Fuglsangcentret, Fredericia – renovering af svømmebad

Byggeriet bestod af en eksisterende svømmehal med tilhørende omklædningsfaciliteter, som skal opkvalificeres. Det daværende bassin blev nedbrudt og genopbygget. Omklædningsfaciliteterne blev renoveret og der blev tilført ny sauna og spabad med tilhørende nye installationer og vandbehandlings-anlæg. Hele renoveringen blev gennemført inden for den eksisterende bygningskrop.

Fredericia Sundhedshus C4 og DS

Gennemgribende ombygning af Bygning D – stueplan og bygning C – 4. sal. Arbejdet omfatter nedbrydningsarbejder, etablering af nye åbninger, lukning af eksisterende åbninger. Udsparinger for stål og stålarbejder. Opmuring af nye vægge samt opsætning af vægfliser og pudsning af vægge.

Lunderskov Efterskole – samlingssal og spisesal

Opførelse af ny rund samlingssal samt udvidelse af spisesalen. Den nye samlingssal placeres øst for den udvidede spisesal. Bygningen vil stå smukt som en særlig defineret figur, hvor trappeanlægget udvendigt vil være med til at forankre bygningen i landskabet. Rummet er højt og har stort

Hedensted Svømmehal

Grundlaget for renovering og ny disponering af Hedensted Svømmehal tager sit afsæt i et behov for at istandsætte Hedensted Svømmehal og samtidig introducere en række nye tilbud til den pa-lette af oplevelser Hedensted Svømmehal i dag kan tilbyde. De nye funktioner placeres i den eksi-sterende

Bülow Kaserne – ombygning af Nordfløjen

Murerentreprisen omfattede etablering af nyt vaskeri i stueetagen samt renovering og etablering af toiletter i stueetagen. Ligesom der på 1. sal blev etableret øvelokaler. Arbejderne bestod af nedbrydning af murværk samt nedbrydning og retablering af terrændæk. Kloakarbejder i forbindelse med etablering af toiletter i stueetagen.

Bülows Kaserne – ombygning og renovering

Ombygningen af Bülows Kaserne – Sydfløjen – omfatter kælderen, 1. og 3. etage. Arbejdet består i: Etablering af nye omklædningsforhold i sydvest hjørne i kælder Etablering af ny elevator i sydvest hjørne. Renovering og etablering af kontorer på 1.etage i sydvest hjørne Renovering og etablering

Ny produktionshal, A/S BOLIGBETON

Udførelse af produktionshal på 6.100 m2, samt diverse tilbygninger på ca. 400 m2. JORTON har udført hele råhuset bestående af beton-, element-, luknings-, vvs-, og tagarbejder. JORTON har varetaget opførelse af etape 1, to produktionshaller i alt 6.100 m² (længde = 195 meter, bredde 15,3