Projects Department: Bro-Nybyg

Gribsvad – Nr. Aaby – tunnel udvidelser E20

I forbindelse med udbygningen af den fynske motorvej mellem Gribsvad og Nr. Aaby til tre spor i begge retninger, skulle JORTON for Vejdirektoratet forlænge tunnellerne. Arbejdet med forlængelse af tunnelerne Indslevvej, Gremmeløkkevej, Ejbyvej, Ålsbovej og Rørupgryden blev påbegyndt i oktober 2020 og afsluttet juni 2021.

Bropakke 16 – Fredericia-Aarhus

Bropakke 16 er en del af elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Entreprisen omfattede udskiftning af broerne Gl. Randersvej og Kattrupvej. Gl. Randersvej Den eksisterende 3-fags betonbro nedrives og der bygges en ny skråbenstunnel på samme sted, mens sporet var i drift. Den nye

Reaktorbygning kV 132kV – Station Bellahøj

Denne entreprise omhandlede etablering af fundamenter og bygning i forbindelse med opstilling og installation af ny reaktor på stationsområdet på Station Bellahøj Reaktorbygningen blev opført ved siden af eksisterende garagehal på Bellahøj Koblingsstations område. Bygningen indeholder reaktor og kølerenhed. Under bygningen blev etableret et karfundament

Bropakke 1B, Aarhus – Lindholm

Bropakke 1B er en del af elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Entreprisen omfattede nedrivning af fem broer samt opførelsen af fem nye broer. Vesteralle, Råkildevej og Selkærvej Udskiftning af trefagsbro i beton med en ny trefagsbro i insitu-støbt beton over spor i drift.

Letbane Ring 3 Hovedstaden

JORTON udfører for MJ Eriksson betonkonstruktionerne på hovedstadens Letbane, afsnit Ishøj. Bro 39, Vejlebrostien, her skal JORTON udfører forstærkninger af et eksisterende brodæk Bro 36, Strandparkstien, her skal JORTON forlænge den eksisterende tunnel med 2×4 tunnelelementer, svarende med ca. 10 m. JORTON støber selv tunnelelementerne

Sundmolen – syv vej- og stibroer

Ved det nye boligområde i Københavns Nordhavn udfører JORTON syv vej- og stibroer som U/E for M.J. Eriksson. Arbejdet udføres over flere perioder som tager hensyn til byggemodning generelt, opførelse af ny Metro samt nye byggeprojekter i området. Første anlægsperiode løb over halvandet år indtil

Bropakke 1A, Aarhus-Lindholm

Bropakke 1A var en del af elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Entreprisen omfattede nedrivning af syv broer samt opførelsen af seks nye broer. Fjordvangen (20992) og Svejstrupvej (21022) Udskiftning af trefagsbro i beton med en ny trefagsbro i insitu-støbt beton over spor i

Gørdingvej, Viadukt

Etablering af vandtæt trugkonstruktion ved eksisterende banebro nr. 23588, der udstrækker sig fra 40 m på nordsiden af viadukt til 60 m på sydsiden samt etablering af ny afløbsledning med styret underboring ved banebro på Høevej. For at modvirke indtrængning af grundvand på kørebanen holdes

Bropakke 4 – Fredericia-Aarhus

Bropakke 4 er en del af elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Entreprisen omfatter hævning af tre eksisterende broer. Lynghøjvej samt stålbro Den eksisterende trefags pladebro fra 1985 opfylder ikke kravet til fritrumsprofilet for en elektrificeret bane, derfor skal brodækket hæves 0,43 m for

Holstebro MV. Dalbro Storå og UF Hodsagervej

Entreprisen omfattede opførelse af en 290 m lang landskabsbro samt en spunsbærende pladebro i T/E for Vejdirektoratet. Broerne er opført som led i den nye motorvejsstrækning Herning- Holstebro. Landskabsbro over Storå spænder over et landskabsområde som er karakteriseret ved sin lavtliggende store naturskønhed. Den næsten

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.