Projects Department: Aalborg

Klarup Søpark – 101 boliger. DGNB Guld + hjerte, Nybyg

Klarup Søpark. Opførelse af 101 boliger i ét og to-plans dobbelthuse i Klarup. I alt 10.093 m2. Klarup Søpark placeres på den tidligere Skagen Beton grund i Klarup ved Aalborg Boligerne placeres på et højtliggende plateau. I tilknytning til området er unikke reakreative med blomstereng

Seminarieskolen – Børnehave og Vuggestue

Grundet stigende børnetal i Aalborg Kommune, har kommunen besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution hhv. på og ved Seminarieskolen i Aalborg. Daginstitutionen får en kapacitet på 40 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Den nye daginstitution udføres dels som en ombygning af eksisterende parterre på

Vivabolig afd. 5, Konvalvej. Nedrivning og nybyg

Vivabolig afdeling 5 på Konvalvej i Aalborg består af i alt 15 bygninger. 12 beboelsesbygninger, heraf et højhus, et fælleshus inkl. børnehaveomfatter, en servicebygning (kontor og garage/værksted) samt et garageanlæg sammenbygget med et mindre erhvervslokale. Projektet består af en nedrivning af eksisterende højhus, bestående af

3F Tilbygning

Opførelse af tilbygning til fagforeningen 3F Aalborg, og sammenbygning af eksisterende bygning, Hertil etablering af ny parkeringsplads. Nybyggeriet har et samlet areal på 451 m2. Den nye tilbygning består af stueplan, første, og anden sal. Der etableres kontorer på første og anden sal. Stueetagen fritlægges

KOA, Murerentreprisen

Visionen for bebyggelsen på den udbudte grund på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden var at skabe en markant og fortættet bebyggelse, der indpasser sig i den planlagte, fremtidige urbane kontekst, som i dette område er præget af de brede, grønne boulevarder. Stedet blev et stærkt

Separat kloakering for Ejerforeninger – Lystro

Projektet omfattede separatkloakering for tre ejerforeninger i Skalborg, ”Lyngholmsvej” (LY), ”Stationsmestervej” (ST) og ”Rosengården” (RO), der indgår i fællesskabet ”LYSTRO” Projektet er en følge af myndighedskrav om separatkloakering af private ejendomme i området, som skulle være gennemført senest ved udgangen af 2021, samt at de

Skejbyparken – 117 badeværelser

JORTON har fagentreprisen på badeværelser i forbindelse med opførelse af 117 ungdomsboliger/lejeboliger. Derudover omfatter byggeriet udenomsarealer på nærværende to matrikler. Entreprisen omfatter isolering af gulve, omfang, støbning af gulve, vådrumssikring med banemembran, klinke- og flisearbejde, luk af ressaliter efter el og vvs. Vi har valgt

Stigsborg Pumpestation

Projektet omfattede opførelse og etablering af en ny pumpestation til fjernvarmedistribution i den nye bydel “Stigsborg” i Nørresundby, som skulle kunne forsyne området til fyringssæsonen 2021. Pumpestationen blev udført som et barmarksprojekt, da tilslutninger på grunden først kunne forventes etableret efter projektets opstart. Byggesagen involverede

Aars Fjernvarme – insitu støbt brændselsmagasin

Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af 610 m² tilbygning og 110 m² ombygning i eksisterende aflæsserhal. Nybyggeriet udførtes med kældervægge, skillevægge og etagedæk i in-situ støbt beton, samt bagmure i betonelementer. Det bærende system udførtes som stålsøjler og bjælker, samt tagkonstruktionen som varmt

Vester Mariendal Skole

Renovering af Vester Mariendal Skole. Ændring og renovering af klasselokaler, samt nye udenomsarealer med nye belægninger, legeudstyr, træterrasser og inventar. En del af det eksisterende kloaksystem er blevet renoveret, og uderum og fællesarealer har fået et re-design med kreative fællesrum og en renovering af legepladserne.