Projects Department: Aabenraa

Haderslev Kaserne – Louisegård VEST – bygning 48 – opvarmet depot

Bygge- og anlægsprojekt for Forsvaret: Byggeriet omfatter nedrivning af eksisterende bygning og opførelse af nyt opvarmet depot i betonelementer. Endvidere råhus, tagdækning, malerarbejde samt belægnings- og terrænarbejde. Nedrivning: Eksisterende bygning nedrives helt. Areal 650 m2. Den eksisterende bygning er en garage opført i 50’erne med

Ny Sluse og pumpestation, Aabenraa

Projektet er en del af Aabenraa Kommunes indsats for at klimasikre Aabenraa midtby, som udover dette projekt også omfatter diger i byen samt forsinkelsestiltag for tilstrømning til åen ved kraftig nedbør. Projektets hovedformål er at beskytte Aabenraa by mod oversvømmelser, men indgår herudover som et

Dybbøl Skolen – Renovering

Renovering af Dybbøl Skolen gul og rød blok. Opgaven omhandler renovering og energiforbedring af skolen, hvorfor der leveres og monteres nye facader, vinduer samt efterisolering af tagrummene. Ud over facaderenoveringen oprettes spærene og tagstenene udskiftes. Ligesom der monteres nye lofter, gulvbelægning og der udføres malerarbejder.

HAB Aabenraavej – Renovering og ombygning

Renovering og ombygning af fire eksisterende boligblokke fordelt på to etaper. Renovering af facader, efterisolering, etablering af ventilationsanlæg samt nyindretning af 36 tilgængelige boliger, boligsammenlægning af 12 små et-værelses boliger til seks boliger og udskiftning af køkkener og badeværelser i resterende 30 boliger. Desuden blev

ECCO – etape 2 – ny administration

Til formgivningen af ECCO SKOs nye administrationsbygning er der hentet inspiration fra områdets oprindelige arkitektur – marskgårdene, hvor de store smukke tage bryder horisonten i det flade marsklandskab. Særligt kendetegnende for de største af marskgårdene er de store indre rum med synlige trækonstruktioner, der tilfører

LIDL, Vojens

Opførelse af nøglefærdig LIDL-butik i Vojens i henhold til LIDLs landsdækkende koncept med vægt på LIDLs engagement i forhold til bæredygtighed. Bygherreleverancer på opgaven: Levering af elementer, køle- og fryseanlæg samt alt inventar. JORTON har i egenproduktion udført betonarbejdet og elementmontagen. Bygningen er opført som

Om- og tilbygning – LIDL, Sønderborg

Om- og tilbygning af LIDL, Sønderborg. Udførelse af supplerede fundamenter i forbindelse med udvidelse af salgslokalet og tilbygning. Nyindretning af dele af butikken, der bl.a. medfører, at et eksisterende gulv skal sænkes og et andet hæves.

Skovbærparken, Haderslev – Renovering, nedbrydning og nybyggeri

Projektet omfattede renovering af boliger, renovering/indretning af tilgængelighedsboliger med elevatoradgang, nedrenovering af boliger til rækkehuse samt nye tekniske installationer i alle boliger og nye udearealer. Renovering af 144 boliger (24 opgange) med nye vinduer, balanceret ventilation, nye påhængte altaner, nye køkkener og badeværelser. Eksisterende altaner

Renovering Callesensgade/Persillegade, Aabenraa

Renovering af fire bygninger beliggende Callesensgade og Persillegade, Aabenraa. Bygningerne ligger i hjertet af Aabenraa og er renoveret udvendigt såvel som indvendigt. Udvendigt isat nye døre og vinduer, ligesom der er monteret nye stålaltaner. Facaden er renoveret og malet på ny. Indvendigt er der trukket

Serviceopgaver – Aabenraa Kommune – 2019

UDVALGTE OPGAVER – MURERARBEJDER 2019: Stubbæk Skole: Omfugning af gavlende ved gymnastiksalen, væg mod syd og sløjdlokale. Reparation af puds og revne ved kældervindue samt pudsarbejder. Reparation af betonsøjle/fundament inklusiv sandblæsning. DKK. 45.416. Stubbæk Børnehus: Udbedring og gennemgang af mørtelfuger – murværk mod vest. DKK.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.